OSTEOPATIA

«L’art de provocar una resposta d’autocuració en l’esser humà»

La vida es moviment. Si alguna estructura té un trastorn en la seva funció, canvien els seus moviments: La mesura, la direcció,el ritme o la seva situació es mostra de forma alterada.

La capacitat d’adaptació es pròpia de l’ésser humà i es el que confereix el poder de compensar una lesió.

OSTEOPATIA ESTRUCTURAL Dedicada al restabliment de l’aparell muscul-esqueletic i de la postura, centrant la seva atenció en la columna vertebral i altres articulacions.

OSTEOPATIA CRANIAL Es centra en problemes cranials i la seva influencia en el sistema nerviós central.

OSTEOPATIA VISCERAL Enfocada en la millora d’òrgans i vísceres, millorant la funció d’aquests mitjançant manipulacions per a aconseguir un millor reg sanguini.