POSTUROLOGIA

La columna vertebral ha d’assegurar unes funcions relativament contradictòries: ser sòlida com a la vegada movil. Vèrtebres, disc, lligaments i muscles han de funcionar de manera perfectament coordinada;  tot això és possible gràcies al sistema tònic postural.

Aquest sistema,  nosaltres no el podem dominar, va amb concordacia a les nostres variacions estructurals . Quan algún d’aquests elements està modificat o s’instal·la  un desequilibri, els dolors poden aparèixer. Amb aquest mètode poden discernir sobre una dolència si té un origen mandibular,  vestibular (oïda) podal o ocular. Normalment, quan un pacient es queixa d’inestabilitat, post-traumatisme craneal, lumbàlgies, cervicàlgies, mareig, mal de cap, vertígens, coxoartrosis, gonalgies podalgies , i tot el seu exàmen és normal en tots els aspectes, és el moment per veure con es sosté d’empeus.

Una persona  es manté d’empeus gràcies a un sistema molt perceptiu anomentat “sistema fi” que capta la mínima variació en el nostre cos, gràcies als receptors externs –ulls, oïda, peu…-i els receptors interns, els quals integren tots ells l’equilibri ortoestàtic. La posturologia és una especialitat mèdica que permet diagnosticar, a través de test clínics, la causa primària de la disfunció. NO HI HA EFECTES SECUNDARIS  i és INDOLORA.

Quan el problema és ocular, mandibular o vestibular (oïda), la preprogramació haurà de ser multidisciplinària en concordancia amb oculistes, optometristes, otorrinos, neuròlegs i/o fisioterapeutes.