SOBRE L'ACUPUNTURA

A quí va dirigit?

 

A totes aquelles persones que tinguin un problema de salut, que els impedeixi tindre una bona qualitat de vida. La medicina xinesa sol confirmar que la malaltia sorgeix quan l’energia del cos s’estanca, i s’enverina. La Acupuntura es basa mitjançant les agulles, en canalitzar aquesta energia i no tingui lloc per parar-se.

Com es una sessió?

La primera sessió es una sessió de preguntes i respostes, per ta que els nostres terapeutes puguin esbrinar el perquè de la consulta, per tant us demanarem que porteu tots aquells informes mèdics, analítiques, etc…, per tindre en compte tots els factors. Passarem a realitzar un diagnostic normalment per l’iris del ull, i mitjançant les tires reactives per mirar l’alcalinitat i acidesa del cos.

La resta de sessions Començarem pel tractament pròpiament dit de la acupuntura, a on el Terapeuta col·loca les agulles en aquells meridians pertinents per restablir el problema.

Quina sensació es té quan et col·loquen les agulles d’acupuntura?, es dolorós?

Son agulles molt primes (0,25mm), i tenen una punta molt afilada i prima. L’inserció a traves de la pell, no es dolorosa. Les sensacions que s’experimenten amb la col.locació de la agulla, son diferents per cada persona que l’experimenta, es pot sentir rampell, fred, calor, o simplement res. Es una pràctica totalment tolerable per qualsevol persona.

Te efectes secundaris?

Es molt normal que en les primeres sessions, es noti una profunda sensació de relaxació profunda i inclús una mica de desorientació que desapareixen en uns minuts. En ocasions als orígens del tractament, podem veure canvis en la gana, l’orina, son, fems, però no son canvis preocupants, si no una senyal que aquests canals energètics estan començant a funcionar correctament.

Quantes sessions necessitaré?

El número de sessions es diferent a cada pacient. Per trastorns aguts i crònics, es solen recomanar una o dues sessions a la setmana durant varis mesos. Per trastorns lleus i  recents es necessiten menys sessions, i podríem dir que un bon manteniment serien 4 vegades al any.

Milloraré?

La millora es també diferent en cada cas. Hi han persones que senten la millora des de la primera sessió, i d’altres l’evolució es més lenta. El terapeuta en cada nova consulta, farà preguntes al pacient de quines han estat les millores i quins han estat els canvis, per tal de adaptar la nova visita a cada pacient i les seves circumstàncies.